Ons lewe die lewe saam met baie, maar dikwels ervaar ons die lewe saam met min.

Skakel in en ervaar die lewe saam met ander wat dieselfde belangstelling as jy het.

 

As gemeenskap deel ons graag belange en geniet dit som saam dinge te doen:

Hier is ons huidige belangegroepe:

Fietsry-in-Suid
Kamp-in-Suid
Draf-in-Suid
Hekel&brei in Suid
Birders-in-Suid
Klutivar-in-Suid
Groentetonnel
Dans-in-Suid
Stokmerries
Fliek-in-Suid

 

Kontak Magdel indien jy by een van die groepe wil aansluit: Magdel@mrj.co.za