“Waar die Gees lewens en gemeenskappe verander” 


As gemeente wil ons die visie wat God in ons harte losgemaak het leef om onder die Heilige Gees se leiding lewens- en gemeenskappe te verander. Daarom kyk ons gemeente na binne, asook na buite om saam Invloedryk te leef.