Groenteprojek:


  • Die groenteprojek het uit die Skolevoedingsprojek ontstaan toe twee groentetonnels aan ons gemeente geskenk is ter uitbreiding van ons Skokevoedingsprojek.
  • Die tonnels was vinnig te klein en die tuine is uitgebrei tot die huidige 500 vk m waar groente per seisoen geplant, versorg, geoes en bewerk word vir die 40-50 minderbevoorregte gesinne van die skool. (Geen groente word verkoop nie.)
  • ‘n Entoesiastiese span helpers kom elke Saterdag-oggend vroeg by die tuine bymekaar om die nodige werk te doen.

Kontak Christa Barrish indien jy by die Skolevoedingsprojek of Groenteprojek wil betrokke raak:

082 774 8145