Vrouebediening

Alle vrouelidmate is outomaties deel van die Vrouebediening en is baie welkom om betrokke te raak.
Ons bied verskeie verrykingsgeleenthede deur die jaar aan, dit is altyd ‘n hoogtepunt! 

Die vrouebediening raak ook betrokke by ander geleenthede waar hulle kan bystand bied.

Indien jy wil betrokke raak kontak: 

Kim Janse van Rensburg

082 890 9604

vroue@ngwps.co.za