Vrouebediening

Alle vrouelidmate is outomaties deel van die Vrouebediening en is baie welkom om betrokke te raak.

Ons bied verskeie verrykingsgeleenthede deur die jaar aan en dit is altyd ‘n hoogtepunt! 

Die vrouebediening raak ook betrokke by ander geleenthede waar hulle kan bystand bied.

Indien jy betrokke wil raak kontak vir: 

Kim Grobbelaar

082 890 9604

vroue@kerkinsuid.co.za