Alle vrouelidmate is outomaties deel van die Vrouebediening en is baie welkom om betrokke te raak.
Ons bied verskeie geleenthede deur die jaar aan, waarvan die jaarlikse Vrouekamp gewoonlik ‘n hoogtepunt is!

  • Wêreldbiddag vir Vroue

  • Vrouekamp

  • Vrouedag

  • Gemeentefunksies

  • Gemeente-etes

  • KANSA-tee

Die vrouebediening is ‘n bediening om aan die gemeente diens te lewer op verskillende areas. Daarom het ons jou nodig – jou spesiale gawes en talente kan op ‘n besondere wyse tot eer van die Here aangewend word. Sien gerus die inligtingstuk vir meer besonderhede:

• Spyseniering (gemeente-etes, pinkster en ander funksies)

• Blommerangskikking vir eredienste (Ruléne Ferreira 084 206 6843)

• Vrouebedienings vergaderings – kom dink saam (Michelle Jv Rensburg – 084 425 4547)

• Teeskink na eredienste (Thersia Pheiffer 082 499 5163)

• Begrafnisverversings – teeskink, maak van toebroodjies (Elsa Mostert 012 653 2280).

Indien u wil betrokke raak kontak: 

Michelle Jv Rensburg

084 425 4547

 

vroue@ngwps.co.za