BYDRAES

Deur te gee vat ons hande en kan ons ons visie uit te leef om onder leiding van die Helige Gees lewens en gemeenskappe te veranderInternet

INBETALINGS

NG Wierdapark-Suid
ABSA tjekrekening
3260 140 689,
TheMall@Reds-tak
(632 005)

Verwysiging: Naam & Van

Snapscan

BETALINGS