Ons span

Kerk-in-Suid se personeel maak ‘n hegte span wat streef om ons visie uit te dra om lewens en gemeenskappe te verander

Leraars

Ds Rinus Wassermann

082 447 8427

Ds Neels van Zyl

Kontak Ds Neels:
083 458 3193
Verantwoordelikheid:
Pastorale Versorger
Diens van Barmhartigheid

Dr Ockie Raubenheimer

Kontak Dr Ockie:
076 155 0929
Verantwoordelikheid
Preekspan – oggend

Spesialiseer: Team Development & Leadership coaching

Die res van die span...

Elsa Mostert

Ontvangs
Nuwe lidmate
Administrasie
Doop registrasies
Bedienings Bestuur

Nadia Maritz

Kommunikasie en Bemarking

Zaretha Van Wyk

Aanbiddingsleier
zaretha@ngwps.co.za

Jacqualine van der Berg

Dekor Beplanner en Stem Versorger

Gerhard Mostert

Fasiliteitebestuurder

Leon Duvenage

Naweek koster