Ons span

Kerk-in-Suid se personeel maak ‘n hegte span wat streef om ons visie uit te dra om lewens en gemeenskappe te verander

Leraars

Ds Rinus Wassermann

082 447 8427
 
Verantwoordelikhede:
Gemeentebestuur
Kerkraad
Diensverhoudinge
Toerusting
Groepebediening (Groeigroepe, Belangegroepe en Bedieningsgroepe)
Mannebvediening
Huweliksverryking
Seniors
 

Ds Neels van Zyl

Kontak Ds Neels:
083 458 3193
Verantwoordelikheid:
Pastorale Versorger
Diens van Barmhartigheid

Dr Ockie Raubenheimer

Kontak Dr Ockie:
076 155 0929
Verantwoordelikheid
Preekspan – oggend

Spesialiseer: Team Development & Leadership coaching

Die res van die span...

Elsa Mostert

Ontvangs
Nuwe lidmate
Administrasie
Doop registrasies
Bedienings Bestuur

Nadia Maritz

Kommunikasie en Bemarking

Zaretha Van Wyk

Aanbiddingsleier
zaretha@ngwps.co.za

Jacqualine van der Berg

Dekor Beplanner en Stem Versorger

Gerhard Mostert

Fasiliteitebestuurder

Leon Duvenage

Naweek koster