Ons span

Kerk-in-Suid se personeel maak ‘n hegte span wat streef om ons visie uit te dra om lewens en gemeenskappe te verander

Leraars

Rinus Wassermann

082 447 8427

Cecil Van der Merwe

082 974 2437

Die res van die span...

Zaretha Van Wyk

Aanbiddingsleier
zaretha@ngwps.co.za

Elsa Mostert

Ontvangs
Nuwe lidmate
Administrasie
Doop registrasies
Bedienings Bestuur

Nadia Maritz

Kommunikasie en Bemarking

Gerhard Mostert

Fasiliteitebestuurder

Ziandri Jacobz

Teologiese Student
 

Leon Duvenage

Naweek koster