‘n Groeigroep is ‘n groep mense wat op ‘n gereelde basis bymekaarkom en saamkuier, deel, Bybelstudie doen en groei in geloof.

Die Groeigroepe is tans besig met die volgende: MATERIAAL

 

Kom word deel van ‘n Groeigroep, kom maak ‘n verskil, hier is plek vir jou.

Groeigroep leier: Andries Rautenbach

Tel: 082 650 4561

 
 

Ons het ook LEEFSTYL-in-Suid groepe waar mense wat dieselfde belangstellngs deel kan behoort.

Hier is die lys: BELANGEGROEPE

Leraar – Rinus Wasserman  082 447 8427  rinuswassermann@gmail.com
Kerkkantoor  012 653 7212  kantoor@ngwps.co.za