‘n Groeigroep is ‘n groep mense wat op ‘n gereelde basis bymekaarkom en saamkuier, deel, Bybelstudie doen en groei in geloof.

Die Groeigroepe is tans besig met die volgende: MATERIAAL

Ons het ook LEEFSTYL-in-Suid groepe waar mense wat dieselfde belangstellngs deel kan behoort.

Hier is die lys: BELANGEGROEPE

Kom word deel van ‘n Groeigroep, kom maak ‘n verskil, hier is plek vir jou.

Ander Kontak nommers:

Leraar – Rinus Wasserman

 082 447 8427

 rinuswassermann@ngwps.co.za

Groeigroep leier: Andries Rautenbach

082 650 4561

andries.rautenbach@outlook.com

Kerkkantoor

 012 653 7212

 kantoor@ngwps.co.za