Invloedryk Reeks

Hierdie is ‘n Gefokusde reeks wat jou as gemeente kan help met julle doelstellings.  Die Skrif leer ons baie oor hoe ons in die wêreld moet leef en hoe om werklik gelukkig te wees.
1 Timoteus 6 word voorgestel as die basis teks vir die reeks.  Paulus rig hierdie brief aan Timoteus en die leiers (Ouderlinge en diakens) in die gemeente om nie af te wyk van die goeie leer wat hulle ontvang het nie.  As leiers in die gemeente moet hulle bly by wat hulle geleer het, standvastig wees in hulle geloof en om hulle nie te bemoei met dwaalleerstellings waardeur die gemeente in die war gebring word nie.  Die dwaalleerstellings het gelei tot geldgierigheid en ander begeertes wat die gesonde leer bedreig het.

Blou Reeks

‘n Kort reeks van 3 dele wat gebruik kan word om mense bewus te maak van die keuses wat gemaak word in moeilike tye en ook om ons stories te verstaan.

Hierdie tyd vir die jaar is regtig moeg.  Almal maak hulle gereed vir die laaste skof van die jaar terwyl hulle uitsien na ‘n welverdiende rus.  Vir sommige is dit ‘n lekker vooruitsig maar vir ander kan dit swaar wees.  Die letsels van die jaar is duidelik sigbaar.

Ervarings waarmee mense sukkel :

Die jaar is verby, maar ek het nie iets om te wys daarvoor nie.

Ek het ‘n jaar in my lewe verloor.

Uitbranding en nog meer