Internet Inbetalings

Bankbesonderhede:

NG Wierdapark-Suid
ABSA tjekrekening 3260 140 689,

TheMall@Reds-tak (632 005)

Verwysiging: Naam & Van