By Kerk-in-Suid leef ons nie net die lewe saam nie , maar ervaar die lewe saam!

Ons het verskeie belangegroepe waarby jy kan betrokke raak

Ons het ook groeigroepe wat saam geestelik groei