Groeigroep en huisgeloof materiaal

10 Oktober (week 1)

Inleiding

Hoor hoe dit met elkeen gaan en deel `n bietjie nuus oor die lewe daar buite.

Hierdie week het ons begin met ‘n nuwe reeks ‘Leef Ryk – Leef InvloedRyk’. 

1. Hoe Invloedryk dink jy is jy in jou lewe? 

2. Mens kry natuurlik twee tipes invloed:  Die negatiewe invloed wat iemand of selfs ‘n instansie in jou lewe gehad het of steeds het en dan ook die positiewe invloed.  Deel met mekaar jou ervaring van invloed tov negatiewe en positiewe invlioed.

Uit Sondag se preek

God het nog altyd Invloed gehad in hierdie wêreld.  Soos wat Hy Jesus na die wêreld toe gestuur het, het sy invloed ‘n lewe en taal geword waarmee ons ook ons lewe kan vergelyk.  Voor Jesus het ons net ‘n stel wette gehad waarvolgens ons, ons lewe ingerig het maar met Jesus se voorbeeld het ons ook nou ‘n voorbeeld van hoe iemand met invloed leef.  Hoe sou jy Jesus se invloed vandag in ons wêreld beskryf?

Jesus het van die begin van sy lewe dit duidelik gemaak dat ek en jy nie passief in hierdie wêreld kan wees nie.  Ons lewe maak saak en hoe ons leef maak ook vir ons hemelse Vader saak.  Hy het ons gestuur om invloedryk te leef met Sy liefde en Sy genade en ook in ons dade.  

 

Lees Johannes 15:15.

 

Wat leer Jesus hier vir ons oor wie ons is?

Ons is mense (kinders van die Here) wat goed bekend is met wat God se hartklop is vir ons en vir ons wêreld.  Jesus het alles aan ons bekend gemaak en ons gekies.  Nog meer as dit rus Hy ons ook toe met sy Heilige Gees.  Ons kan dus sy hartklop ken en verstaan.

 

Lees Johannes 20:19-23

 

Sy dissipels sluit hulle toe in ‘n bo vertrek omdat hulle bang is.  Jesus verskyn aan hulle en doen 4 goed.  1)  Hy spreek vrede oor hulle lewe uit.  2)  Hy bevestig aan hulle dat hulle gestuurdes is net soos wat Hy deur ons Vader gestuur is.  3)  Hy stort die Heilige Gees oor hulle lewe uit en 4) Hy gee hulle ‘n opdrag om invloedryk te gaan leef.  Hierdie dissipels wat hulleself toesluit kan nogal vergelyk word met wat ons soms doen.  Ons lewe dikwels agter geslote deure omdat ons ook bang is.  Jesus gaan haal letterlik sy dissipels agter daardie geslote deure uit.  Hulle hoort nie daar nie want hulle moet gaan leef met Sy roeping in hulle wêreld.


Dink julle dit is sprekend ook van jou lewe?  Dat jy steeds as ‘n kind van die Here agter ‘n geslote deur leef terwyl jy invloedryk moet leef? 

 

 

 

Met hierdie reeks “Invloedryk” gaan ons na ‘n brief kyk wat Paulus vir Timoteus geskryf het.  Ons gaan spesifiek kyk na 1 Timoteus 6.

 

Lees 1 Timoteus 6:2-10

 

Bespreek met mekaar in die groep wat julle hier hoor en hoe hierdie brief van Paulus ook met my en jou vandag praat.

 

 

 

Paulus gee in hierdie brief vir Timoteus ‘n paar opdragte waarna ons in hierdie reeks gaan kyk. Een van die opdragte of eerder aansporings kry ons in vers 11-14.  Vers 11 kan ons help om onsself voor te berei om meer invloedryk te leef.  Bespreek dit wat Paulus hier vir Timoteus gee om na te streef.  Wat beteken dit vir ons in praktyk?

Ten Slotte

Sluit af met die volgende gebed