Week_1 – Sterwende Kerk…lewende Here!

Week_2– Lewende Steen – dit vra iets van my…

Week_3 –Lewende Steen – ek sal verenig!

Week_4-Lewende Steen – dit is ‘n geskenk

Week_5– Lewende Steen – pas my skape op

Week_6 – Lewende Steen – my rol in die gesin