Soos meer mense siek word, werk medici en mense aan die voorfront net langer ure met minder voorraad en groter risiko om met die Coronavirus besmet te word.
Ons is dankbaar vir elkeen van die personeel wat daagliks so hard werk! Daarom het ons die #medichallenge begin, sodat die personeel bygestaan en  ondersteun kan word.